Loading...

PLUSS

Credo + Skjølberg Søndre

Når lokalmat, nærprodusert, økologisk og bærekraftig har blitt gjengse begreper i restaurantbransjen, ønsker Credo og gå enda lengre ned i materien matproduksjon. Sammen med Skjølberg Søndre skal vi finne ut hvor grensene går for hva som kan produseres, når det kan produseres og hvilke uutnyttede ressurser som finnes i en biodynamisk kretsløpsgård. Det er gjennom de stramme rammene miljø, klima og jordsmonn setter at vi kan utvikle maten, gastronomien og uttrykket, både på gården og på restauranten.

Credo Restaurant og Skjølberg Søndre jobber mot et moderne, ansvarlig og spennende jordbruk, og er en bærekraftig fremtidsrettet modell for restaurantdrift. I omtrent 2 år har vi levert grønnsaker til Credo restaurant i Trondheim.  Ut av dette har det utviklet seg et fantastisk spennende samarbeid, som vi er utrolig glade og stolte over, og som vi nå i 2016, og framover, skal gjøre enda mer ut av. Skjølberg Søndre kommer fra og med sesongen 2016 til å være hovedleverandør av grønnsaker og urter til Credo restaurant. Sammen skal vi også gjøre mange spennende prosjekter som vi vil utvikle i samarbeid. Skjølberg Søndre kretsløpsgård blir en arena der vi sammen vil dykke ned i kompost, jord, grønnsakssorter, urter, metoder for lagring og smak. Rett og slett lyden av dyrking med alt som det assosierer til, og masse annet.

Følg oss på facebook og se hvordan alt samarbeid framskrider.