Skjølberg Søndre, Svorkmo

Credo Journal — December 15

Skjølberg Søndre er en biodynamisk kretsløpsgård som drives av Elin Östlund og Carl Erik Skjølberg. 

Her arbeider de med jordbrukskulturer hvor mangfold, smak, opplevelser og nysgjerrighet for naturens orden er det sentrale. Å plukke rene, ærlige grønnsaker og urter med egne hender er et høydepunkt for oss som kokker, og vi setter svært stor pris på kunnskapen som Skjølberg Søndre viser oss om agro-økologisk jordbruk.

www.skjolbergsondre.no

Andre artikler

Heidi

Fannremsgården, Orkdal